Bereikte u alles in uw leven op uw eentje? Uw geluk, uw verwezenlijkingen? Vast niet. Zo kent u waarschijnlijk genoeg vrienden, familie en kennissen die een wederdienst verdienen. Deze mensen waren er voor u op momenten dat zij dat nodig achtten. Voor hen kunt u nu iets betekenen. Daarvoor bestaat Kiwanis, om mensen te helpen die daar nood aan hebben.

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Onze clubs zetten zich in voor mensen in nood. Onze mensen starten activiteiten op en voeren die uit om geld bijeen te brengen (fundraising). Dit schenken we daarna aan verschillende goede doelen (fundspending). Hoe weten wij zeker waar uw geld naartoe gaat? Wel, we kaderen alles binnen een project. Zo kunnen wij met zekerheid zeggen dat het geschonken bedrag correct wordt gebruikt.

 

Ons bereik? Alleen al in België telden we in 2010 meer dan 3.000 leden. Wereldwijd zijn dat er in dat jaar maar liefst al 300.000. Daarbij werkt elke club autonoom volgens enkele ondersteunende regels en verplichtingen van Kiwanis International. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Indianapolis, Amerika. Voor Europa is dat het Regional Service Center in Gent.

Het begin van een succesverhaal

Twee Amerikanen kregen het idee om mensen samen te brengen. Om een vriendenkring te vormen met als doel elkaar wederzijds te steunen en helpen. Dit groepje groeide uit tot de eerste Kiwanisclub in Detroit, Michigan op 21 januari 1915. De eerste Canadese club in 1916 bezorgde Kiwanis een internationaler karakter. Wat met de rest van de wereld? Het Europese verhaal van Kiwanis startte in 1961 in Wenen.

Kiwanis, wij maken plezier

‘NunKee-wan-is’, deze uitdrukking gebruikten de Ochipew Indianen in Detroit. Dit vormt de basis van de huidige naam Kiwanis. Vrij vertaald gaf dit toen ‘wij maken plezier’, ‘wij maken lawaai’. Dit kwam reeds bij de eerste Kiwanians tot uiting. Ze vermaakten zich en lieten graag van zich horen. Dit door hun diensten te verlenen aan anderen die het minder hadden. Wat betekent het vandaag? Kiwanis krijgt nu de betekenis ‘Laat zien wie en wat je bent’ of ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden.’

Kiwanis wereldwijd

In 2010 heeft Kiwanis International clubs in 88 landen in de wereld met in totaal circa 300.000 leden. Verreweg de meeste clubs bevinden zich in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Er zijn ook al clubs in

Afrika (Algerije, Tunesië, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika) en Azië (Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazakztan, Tadzjikistan, Kirgizië).

Kiwanis Europa

In elk West-Europees land heeft Kiwanis clubs. De grootste groei van Kiwanis International vindt momenteel in Oost-Europa plaats (Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië). De bestuurszetel voor Kiwanis Europa bevindt zich in het Regional Service Center in Gent (België). Op 01 juni 2003 telt het district Belgium-Luxembourg 175 clubs en 4.260 leden.

Wat doen wij?
De leden stellen zich ten dienste van de gemeenschap, via hulpverlening aan diverse sociale en culturele projecten, waar de overheid of andere instanties helemaal niet ofwel te laat ingrijpen. Zij dragen hun steentje bij voor acties in de eigen regio, maar ook aan projecten van het District, de Divisie en Kiwanis International.

Kinderen helpen

Hun aandacht gaat vooral uit naar de bescherming van de kinderen, hulp aan bejaarden, financiële giften aan diverse instellingen en hulp aan personen in nood. Wij geloven in mensen en hun verlangen om hun levensstandaard te verbeteren. Daarom verschaft Kiwanis de nodige instrumenten om die mensen te helpen.

Jaarlijkse projecten

We organiseren projecten met duidelijk gedefinieerde doelstellingen. Zo heeft Kiwanis International zich bijvoorbeeld, in samenwerking met UNICEF, geëngageerd om 75 miljoen US dollar in te zamelen om de aandoeningen die veroorzaakt worden door een jodiumtekort de wereld uit te helpen.

Eén van de gevolgen van jodiumtekort is een verminderd leervermogen bij kinderen en dat is nu net wat de aandacht van Kiwanis op deze kinderen deed vestigen. Maar dit is niet ons enige project.

Kiwanis pop

ledere Kiwanis Club, waar ook ter wereld, heeft zijn eigen projecten, waardoor zowel mensen in de onmiddellijke omgeving of regio worden geholpen, als ver over de grenzen heen. Zo is er het reeds wijdverspreide project waarbij we fietshelmen schenken aan kinderen.

Via Special Olympics, dat door Kiwanis gesponsord wordt, kunnen mentaal gehandicapten uitblinken in sportproeven. Het meest opvallend project is echter de Kiwanis Pop.

Angst wegnemen

Wij schenken deze pop aan ziekenhuizen voor kinderen die een medisch onderzoek of een chirurgische ingreep moeten ondergaan. Via de pop wordt op een visuele manier aan het kind duidelijk gemaakt welke behandeling het te wachten staat.

Op die manier proberen we de angst van het kind zoveel mogelijk weg te nemen. Nadien wordt de pop het persoonlijke vriendje van het kind en kan hij ze mee naar huis nemen.

Kinderen een toekomst geven

Dit is zowat in een notendop waar Kiwanis voor staat: aan kinderen een toekomst en vertrouwen geven. Want zij moeten de kans krijgen om te leven en te leren, onder eender welke omstandigheden en zonder een onderscheid te maken in ras, godsdienst of huidskleur.